abejutiškas

abejùtiškas, -a adj. (1) 1. N, Lnkv vidutiniškas, pusėtinas, pakenčiamas, neprastas: Šiandien šaltelis abejùtiškas – važiuot galima Nm. Jų arklys abejùtiškas Mrs. Dar abejùtiškas vežimas, galima važiuot Jrb. Dar kelias abejùtiškas, galima ir rogėm važiuot Ūd. Skersiny abejutiški linai Pg.
abejùtiškai adv. Dkš: Šiemet abejutiškai gavau medaus Pg. Ar toli iš čia į Panevėžį? – Abejùtiškai (nei toli, nei arti) Pn. Šįmet da abejùtiškai prikūlėm, tik labai pigu Gs. Jie turbūt abejùtiškai gyveno J.Jabl. Žmonių prisirinko abejùtiškai (nemaža) Mrs.
2. abejojamas, abejotinas.
abejùtiškai adv.: Abejùtiškai pasakė, ir žinok dabar žmogus Jnšk.
3. abejingas, šaltas.
abejùtiškai adv.: Kad jis į viską abejùtiškai žiūri Srv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abejutiškas — abejùtiškas, abejùtiška bdv. Abejùtiškas šal̃tis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • abejutiška — abejùtiškas, abejùtiška bdv. Abejùtiškas šal̃tis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • abejutinas — abejùtinas, à adj. (3b) pusėtinas, abejutiškas: Kiti spasabai yra abejutini S.Dauk. abejùtinai adv. Gs, abejutinaĩ: Pas mus tai dar abejutinaĩ (purvyno nedaugiausia), o kitur lūgai stovi Klvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abejutis — 2 abejùtis, ė adj. (2) 1. Lkš abejutiškas, vidutiniškas: Gaspadorius abejùtis, t. y. nė dideliai blogas, nė dideliai geras J. Ar geri šįmet rugiai? – Abejučiai Šk. 2. Šlv nepastovus, netvirtas: Abejùtis oras CI340. Su tokiuo abejučiu verčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.